Općina Karlobag


Adresa

Trg dr. Franje Tuđmana 2
53288 Karlobag


E-mail

opcina.karlobag@gs.t-com.hr


Telefon

053 694 460


Fax

053 694 470

Odsjek za proračun, financije i računovodstvo

Komunalno redarstvo