Ivica Bačić

2017. godina

Financijski plan za 2017. godinu

Preuzmite dokument

Bilješke uz financijski izvještaj

Preuzmite dokument
2016. godina

Financijski plan za 2016. godinu

Preuzmite dokument

Godišnji program rada za 2016. godinu

Preuzmite dokument

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Preuzmite dokument

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Preuzmite dokument

Izvješće o primljenim donacijama za 2016. godinu

Preuzmite dokument
2015. godina

Financijski plan za 2015. godinu

Preuzmite dokument

Godišnji program rada za 2015. godinu

Preuzmite dokument

Obavijest o primljenim donacijama u razdoblju od 01.01.-30.06.2015.

Preuzmite dokument

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Preuzmite dokument

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Preuzmite dokument

Izvješće o primljenim donacijama za 2015. godinu

Preuzmite dokument
2014. godina

Financijski plan za 2014. godinu

Preuzmite dokument

Godišnji program rada za 2014. godinu

Preuzmite dokument

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Preuzmite dokument

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Preuzmite dokument

Izvješće o primljenim donacijama za 2014. godinu

Preuzmite dokument

 Program za mandatno razdoblje 2013.-2017. godina

Preuzmite dokument

Jelena Morović

2015. godina

Financijski plan za 2015. godinu

Preuzmite dokument

Godišnji program rada za 2015. godinu

Preuzmite dokument

Obavijest o primljenim donacijama u razdoblju od 01.01.-09.04.2015.

Preuzmite dokument

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-09.04.2015.

Preuzmite dokument

Završni financijski plan za 2015. godinu

Preuzmite dokument

Završni godišnji program rada za 2015. godinu

Preuzmite dokument
2014. godina

Financijski plan za 2014. godinu

Preuzmite dokument

Godišnji program rada za 2014. godinu

Preuzmite dokument

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Preuzmite dokument

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Preuzmite dokument

Izvješće o primljenim donacijama za 2014. godinu

Preuzmite dokument

 Program za mandatno razdoblje 2013.-2017. godina

Preuzmite dokument

Marjana Vukić

2015. godina

Financijski plan za 2015. godinu

Preuzmite dokument

Godišnji program rada za 2015. godinu

Preuzmite dokument
2014. godina

Financijski plan za 2014. godinu

Preuzmite dokument

Godišnji program rada za 2014. godinu

Preuzmite dokument

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Preuzmite dokument

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Preuzmite dokument

Izvješće o primljenim donacijama za 2014. godinu

Preuzmite dokument

 Program za mandatno razdoblje 2013.-2017. godina

Preuzmite dokument

Nikica Devčić

2017. godina

Financijski plan za razdoblje od 01.01.2017. do 20.04.2017.

Preuzmite dokument

Godišnji program rada za 2017. godinu

Preuzmite dokument
2016. godina

Financijski plan za 2016. godinu

Preuzmite dokument

Godišnji program rada za 2016. godinu

Preuzmite dokument

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2016. do 31.01.2016.

Preuzmite dokument

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Preuzmite dokument

Izvješće o primljenim donacijama za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.

Preuzmite dokument

Izvješće o primljenim donacijama za 2016. godinu

Preuzmite dokument

 Program za mandatno razdoblje 2016.-2017. godina

Preuzmite dokument

Čudesan spoj kristalnog mora i prirode