Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba Općine Karlobag za 2020. godinu