Javni natječaj radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Karlobag - Karlobag i Lukovo