Prodaja građevinskih zemljišta u vlasništvu Općine Karlobag