Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba za Općinu Karlobag u 2016. godini

Temeljem Zakona o udrugama i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Općina Karlobag objavljuje Poziv svim udrugama, zakladama i ustanovama koji djeluju na području Općine Karlobag da prijave svoje projekte za 2016. godinu.

Tekst poziva i potrebni obrazac možete naći u nastavku.

 

Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba Općine Karlobag u 2016. godini.

Obrazac prijave