Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi II. Izmjena i dopuna PPU Općine Karlobag