Novosti

Obavijest o javnoj raspravi dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Cesarica - Plitka Draga
OBJAVLJENO: 25. 03. 2017.

Obavijest o javnoj raspravi dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Cesarica - Plitka Draga

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane stranke o početku javne rasprave o dijelu Urbanističkog plana uređenja naselja Cesarica u dijelu Plitka Draga.

Pojedinosti o javnoj raspravi možete naći na linku u nastavku.

Opširnije
Započinjanje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dijela Urbanističkog plana naselja Cesarica-Plitka Draga
OBJAVLJENO: 25. 03. 2017.

Započinjanje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dijela Urbanističkog plana naselja Cesarica-Plitka Draga

Poštovani,

sukladno odredbi članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš plana i programa na okoliš (NN 3/17) Općina Karlobag započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dijela Urbanističkog plana…

Opširnije
Javni natječaj radi dodjele stpendija učenicima i studentima Općine Karlobag za godinu 2016/2017.
OBJAVLJENO: 20. 02. 2017.

Javni natječaj radi dodjele stpendija učenicima i studentima Općine Karlobag za godinu 2016/2017.

Javni natječaj radi prikupljanja ponuda za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa područja Općine Karlobag

Opširnije